Biografi/CV

ABSTRAKTAKRYLKUNSTNERE

XIMENA MARGARITA ØVRID – XO

24. MARS 2017 ART AND CULTURE

 

 

Ximena Margarita Øvrid: » Holmenkollen» Utsmykning for PwC.

 

Ximena Margarita Øvrid (f. 1983) er en selvlært kunstner med utdanning innen Design & tekstil og Tegning, form & farge ved Elvebakken og Sogn VGS, samt studier i Kreativitet, innovasjon & forretningsutvikling på Høyskolen Kristiania.

Hennes mor er chilensk og hennes far norsk. Tippoldefar Pablo Burchard (1875 – 1964) var en kjent chilensk kunstner som fikk prisen Premio Nacional De Arte i 1944.

Ximena begynte allerede som barn å vise interesse for det kreative og har nylig begynt å utforske denne siden ytterligere. I 2015 fikk hun muligheten til å dekorere veggen til et møterom hos  PricewaterhouseCoopers (PwC) og resultatet ble et abstrakt veggmaleri av Holmenkollen i ulike gråtoner. Da hun er opptatt av detaljer i maleriene sine ble dette toppet med det norske flagget i farger.
I 2016 ble hun på nytt forespurt om å male et bilde for PwC og dette resulterte i et mer personlig abstrakt maleri. «Blomsterpiken«. Her har hun også fått med en fargerik detalj i sommerfuglen, samtidig ser man at bakgrunnen er i litt duse drømmende farger.

Besøk henne gjerne på Instagram og Facebook.

Biografy/CV
Ximena Øvrid

Born: 07/09/1983

Parents: Maria Gricelda & Rolf Øvrid (Mother from Chile, father from Norway)

ABSTRACT, AKRYL, ARTISTS
XIMENA MARGARITA OVRID - XOART
24 MARCH 2017 ART AND CULTURE MAGAZINE

Ximena Margarita Øvrid: »Holmenkollen» Decoration for PwC.
 
Ximena Margarita Øvrid (born 1983) is a self-taught artist with education in Design & Textile and Drawing, Shape & Color at Elvebakken and Sogn high school, as well as studies in Creativity, Innovation & Business Development at Kristiania College.
Her mother is Chilean and her father Norwegian. Her great-great grandfather Pablo Burchard (1875-1964) was a famous Chilean artist who won the Premio Nacional De Arte Prize in 1944.
Ximena already started as a child to show interest in the creative and has recently begun exploring this page further. In 2015, she was given the opportunity to decorate the wall of a meeting room at PricewaterhouseCoopers (PwC) and the result was an abstract wall painting of Holmenkollen in various gray tones. She is engaged with details in her paintings, as you can see with the Norwegian flag in color.
In 2016, she was again asked to paint a picture for PwC and this resulted in a more personal abstract painting. "Flower Girl". Here, she also has a colorful detail in the butterfly, while at the same time seeing that the background is in a bit of dreams.
You can visit her at Instagram and Facebook.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

We Are

MOVERS & SHAKERS